Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaa ry, ylläpitää vapaaehtoisvoimin eteläisen Saimaan vesialueilla pelastus-, etsintä- ja avustustoimintaa Suomen Meripelastusseuran ja alueen kuntien sekä yhteistyökumppanien ja tukijoiden takaamien resurssien avulla. Yhdistys osallistuu aktiivisesti Vuoksen vesistöalueella tapahtuvaan, vapaaehtoisten meripelastusyhdistysten yhteistyön kehittämiseen koulutuksen, alueellisen edustamisen ja viranomaisten kanssa toimimisen alueilla. Tukikohtamme ja aluksemme sijaitsevat Lappeenrannassa.

Toiminta-ajatus voidaan ilmaista myös seuraavasti: Suomen Meripelastusseura Etelä-Saimaa ry edistää vesiliikenteen turvallisuutta eteläisen Saimaan alueella.

 

 


 

Tekninen toteutus: W3 Group