Hälytysohje

Yleinen hätänumero 112, Trossi-palvelunumero 0800 30 22 30 (1.5.-31.10)

tai VHF kanava 16.

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Alarmanvisning

Allmänt nödnummer 112 eller VHF-kanal 16 / VHF

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

Emergency instructions

Emergency call by telephone 112 or via VHF ch 16 / VHF

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so

 

Tekninen toteutus: W3 Group